Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. zapadła decyzja, aby powierzyć stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Spółki, dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej dr. Robertowi Freyowi.


Dr Robert Frey to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie również obronił doktorat w zakresie postępowania cywilnego. Odbył także aplikację radcowską, obecnie jest wpisany na listę radców prawnych.
Prawem zajmuje się zarówno w praktyce, jak i jako teoretyk. Oprócz prowadzenia kancelarii radcowskiej jest także pracownikiem naukowym uczelni wyższej oraz autorem wielu publikacji naukowych i współautorem podręczników akademickich do prawa i postępowania administracyjnego.  Dr Robert Frey ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w firmach prywatnych oraz administracji. Wśród piastowanych funkcji wymienić można stanowiska: prezesa spółki akcyjnej, dyrektora biura zarządu, dyrektora biura międzynarodowych analiz prawnych, członka rad nadzorczych.

Jako dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. zna sytuację Spółki, jest zorientowany w jej bieżących sprawach.
Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video