Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI zapraszają na dwutygodniowe Turnusy Rehabilitacyjne z dofinansowaniem przez PCPR, PFRON lub bez dofinansowania.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów wydany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Nr. OR/26/0003/22 ważny do dnia 1.12.2025 r.
Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- kobiety po mastektomii,


Sanatorium "Marconi"  Nr OD/26/0005/19 ważny do dnia 30.12.2022 r.

Sanatorium "Krystyna" Nr OD/26/0004/22 ważny do dnia 04.12.2025 r.

TURNUS  REHABILITACYJNY obejmuje:
(pobyt od obiadu w niedzielę do obiadu w sobotę)

40 zabiegów w turnusie  jak niżej:

- 12 zabiegów podstawowych z naturalnych surowców uzdrowiskowych,
- 7 masaży,
- 10 zabiegów fizykoterapeutycznych, z wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej,
- 11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, basen rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie,
- opiekę lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską,
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
- całodzienne wyżywienie.

Możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza.

CENNIK DWUTYGODNIOWYCH TURNUSÓW 2023 (za osobę)

Ceny obowiązują od 15 kwietnia do 14 października.

L.p. Określenie pokoju
Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA
cena
1 Pokój 1 os. z łazienką 4370 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 3970 zł

 

Ceny obowiązują od 15 października do 14 kwietnia.

L.p. Określenie pokoju
Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA
cena
1 Pokój 1 os. z łazienką 3970 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 3570 zł

 

 

Dopłaty do pobytów za turnus od osoby:

- miejsce w pokoju o podwyższonym standardzie 400 zł
- pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby 450 zł


Terminy turnusów rehabilitacyjnych 2023r.

04.06 - 17.06.2023
16.07 - 29.07.2023
13.08 - 26.08.2023
17.09 - 30.09.2023
01.10 - 14.10.2023
29.10 - 11.11.2023
03.12 - 16.12.2023Rezerwacja - Turnus Rehabilitacyjny
tel. 41 370 38 00
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki przyjęcia rezerwacji  TURNUS REHABILITACYJNY

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.
2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nieuregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).
3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia, wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany,  po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.
5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za zrealizowany pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.
7. Cena za turnus obejmuje:zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie – bez kolacji w ostatnim dniu turnusu), koszt leczenia uzdrowiskowego (opiekę lekarską i pielęgniarską ,pakiet 40 zabiegów w tym: 12 zabiegów z naturalnych surowców uzdrowiskowych, 7 masaży, 10 zabiegów fizykoterapeutycznych z  wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej, 11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, zbiorowa, basen  rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie  (możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza).
8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, RTG klatki piersiowej, mocz) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe zamawiający powinien zabezpieczyć sobie stale przyjmowane leki na cały czas trwania pobytu. Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w  Uzdrowisku. Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.
11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w  pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego,  otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.   
12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się obiadem w niedzielę, a kończy obiadem  w sobotę.
13. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.
14. Rezerwacja nie dotyczy konkretnego numeru pokoju.
15. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.
16. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.
17. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. informuje, iż w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, każdy Pacjent przed przyjazdem na leczenie zobowiązany jest poddać się obowiązkowemu wywiadowi epidemiologicznemu droga telefoniczną lub mailową. Wywiad zostanie przeprowadzony przez pracownika Działu Rezerwacji.

W obiektach uzdrowiskowych dostępny internet bezprzewodowy.
Zgoda na podjazd pod Sanatorium Marconi na czas rozładunku i załadunku samochodu w dniu przyjazdu i wyjazdu na tyłach budynku. Zapraszamy  naszych Gości, pasjonatów wędkarstwa do odwiedzenia podczas pobytu w  „Uzdrowisku Busko-Zdrój” S.A zbiornika wodnego Borowina. Szczegółowe informacje w recepcjach Sanatorium „Marconi” i „Krystyna” oraz na stronie internetowej www.ubz.pl  
*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT banku: INGBPLPW

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video