Pobieranie materiału do badań w godz. 7:20-9:00

Szczegółowych informacji udziela:
Przychodnia Uzdrowiskowa do godz. 14:30 pod nr telefonu 41 370 32 98

Bezpłatne skierowanie na badania powinno zawierać pieczęć poradni specjalistycznej oraz lekarza kierującego. Opłaty za badania prosimy uiszczać przed ich wykonaniem w kasie Przychodni Uzdrowiskowej przy ul. 1 Maja 14 (dział Planowania Zabiegów). Do badania należy zgłaszać się z numerem pesel. Wyniki badań można odebrać w dniu następnym w Przychodni Uzdrowiskowej.

Cennik badań

Lp. Wyszczególnienie Cena PLN
HEMATOLOGIA
1 OB. 6,00
2 Morfologia (7 par. + płytki) 11,00
3 Morfologia z rozmazem 16,00
4 Retikulocyty 9,00
5 Płytki krwi met. Nygarda 12,00
KOAGULOLOGIA
6 Czas K – K (APTT) 11,00
7 Czas i wsk. Protromb. INR 11,00
8 Fibrynogen 11,00
9 D-dimery 35,00
BIOCHEMIA
10 Glukoza (cukier) 8,00
11 Mocznik 10,00
12 Kreatynina 10,00
13 Bilirubina całkowita 10,00
14 Białko całkowite 9,00
15 Proteinogram (elektroforeza) 25,00
16 Lipidogram 28,00
17 Cholesterol całkowity 10,00
18 HDL – cholesterol 10,00
19 Trójglicerydy 10,00
20 Kwas moczowy w surowicy 10,00
21 Alfa-amylaza w surowicy (diastaza) 12,00
22 ASPAT 10,00
23 ALAT 10,00
24 ALP (fosfataza zasadowa) 11,00
25 CK – NAC (CPK) 15,00
26 GGT (GGTP) 15,00
27 Hemoglobina glikolizowana HbA1 30,00
28 Alkohol w surowicy 20,00
DIAGNOSTYKA ZAWAŁU SERCA
29 CK - MB 18,00
30 Troponina 28,00
JONY i RKZ
31 Elektrolity 17,00
32 Wapń 10,00
33 Fosforany 10,00
34 Magnez 10,00
35 Żelazo 15,00
BADANIA SEROLOGICZNE
36 ASO 11,00
37 RF 15,00
38 CRP 15,00
39 Odczyn Waaler’a Rose 14,00
40 Anty CCP 70,00
41 Seromukoid 24,00
BADANIA MOCZU
42 Mocz badanie ogólne 10,00
43 Mocz – cukier 7,00
44 Mocz – białko 8,00
45 Kwas moczowy w moczu 12,00
46 Kwas moczowy w DZM 17,00
47 Wapń w moczu 12,00
48 Wapń w DZM 17,00
49 Fosforany w moczu 12,00
50 Fosforany w DZM 17,00
51 Magnez w moczu 12,00
52 Magnez w DZM 17,00
53 Alfa-amylaza w moczu (diastaza) 11,00
BADANIA KAŁU
54 Kał – badanie ogólne 15,00
55 Kał na pasożyty 21,00 / 3 bad
56 Kał – krew utajona 15,00
57 Kał – antygen Giardia lamblia EIA 27,00
HORMONY PŁCIOWE
58 PRL (prolaktyna) 26,00
59 Progesteron 30,00
60 Testosteron 30,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
61 TSH 26,00
62 FT4 25,00
63 FT3 25,00
64 Anty TPO 35,00
65 Anty TG 35,00
MARKERY NOWOTWOROWE
66 PSA całkowite 32,00
67 PSA wolne 35,00
68 CEA 32,00
69 CA 125 30,00
70 CA 19-9 30,00
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
71 RPR Syphilis Test (WR) 11,00
72 HIV 35,00
73 Anty HCV 35,00
74 Helicobacter Pylori IgG 36,00
75 Toksoplazmoza IgG 40,00
76 Toksoplazmoza IgM 40,00
77 Borelioza IgG 37,00
78 Borelioza IgM 37,00
79 HBS Ag 25,00
80 Anty HBS 35,00
IMMUNOCHEMIA - INNE
81 IgE całkowite 25,00
82 Ferrytyna 30,00
83 Parathormon 40,00
BAKTERIOLOGIA
84 Posiew moczu 25,00
85 Antybiogram 25,00
85a Wymaz z nosa 25,00
SEROLOGIA
86 Grupa krwi 61,00
87 Przeglądowe badanie przeciwciał
(Odczyn Coombs’a)
55,00
WITAMINY
88 Witamina B12 30,00
89 Witamina D 45,00

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video