Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

 


RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Nazwa Projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania wód pokąpielowych w Uzdrowisku Busko-Zdrój


 

RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 7.1 Rozwój e-społeczeństwa
Nazwa Projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

 RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 7.3 Infrastruktura zdrowotna
Nazwa Projektu: Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”  służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążeniaRPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 7.3 Infrastruktura zdrowotna
Nazwa Projektu: Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka”RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej
Nazwa Projektu:
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego (RPZ Kardiologia)


 

RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie
Nazwa Projektu: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2


 

RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT
Nazwa Projektu: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT

 


PRASA O NAS:

1  2    3    4    5    6    7    8 

 

 

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video