Jeżeli dotknęła Cię choroba COVID-19 i zmagasz się w związku z tym z powikłaniami zdrowotnymi, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, w tym powrót do pracy zawodowej, to mamy propozycję właśnie dla Ciebie. Nasi specjaliści zatroszczą się o Twoje zdrowie i pomogą Ci powrócić do pełni sił.

 

13-dniowy dedykowany Turnus Rehabilitacyjny ma na celu:

 • remisję przewlekłych objawów syndromu „long COVID” (powikłań po przebytej chorobie)
 • przywrócenie prawidłowej czynności układu oddechowego
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych
 • zwiększenie wydolności fizycznej organizmu
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego
 • edukacja prozdrowotna (nauka technik oddechowych i aktywności fizycznej do samodzielnej kontynuacji w warunkach domowych)

 

W ramach turnusu zapewniamy:

 • opiekę lekarską oraz całodobową opiekę pielęgniarską
 • konsultację ze specjalistą pulmonologiem, możliwość konsultacji kardiologicznej i neurologicznej na zlecenie lekarza prowadzącego
 • dobór programu rehabilitacji do indywidualnego stanu pacjenta - kwalifikacja przez specjalistę fizjoterapii
 • pakiet 60 zabiegów, spośród następujących grup: tlenoterapia, inhalacje lecznicze, magnetoterapia, ultrasonoterapia, balneoterapia, elektroterapia, masaże, światłolecznictwo, hydroterapia, kinezyterapia
 • wykonanie badań biochemicznych przed rozpoczęciem rehabilitacji leczniczej (panel pulmonologiczny) kompleksową ocenę wydolności układu oddechowego przez specjalistę pulmonologa (test wysiłkowy na ergometrze lub bieżni, test 6-minutowego marszu, spirometria, ocena duszności według skali Borga)
 • zastosowanie innowacyjnej metody SIS (Super Indukcyjna Stymulacja) w celu poprawy wydolności mięśni oddechowych
 • całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie) z uwzględnieniem kilku rodzajów diet
 • warsztaty psychoedukacji, techniki relaksacyjne
 • zakwaterowanie (pokoje 1 lub 2 osobowe z łazienką)
 • możliwość korzystania z biblioteki
 • zajęcia Nordic Walking dla chętnych
 • specyficzny, łagodny mikroklimat Buska-Zdroju, atrakcyjne tereny do spacerów i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, zwiedzanie uzdrowiska
 • przyjazną i profesjonalną obsługę

SIS Super Indukcyjna Stymulacja

Rehabilitacja oddechowa z zastosowaniem SIS BTL ma na celu wzmocnienie poprzez aktywną stymulację elektromagnetyczną kurczliwości przepony, mięśni międzyżebrowych oraz dodatkowych mięśni oddechowych. Pozwala to na poprawę wentylacji płuc i zwiększenie wydolności oddechowej. Zastosowanie tej metody pomaga również w przywróceniu prawidłowej struktury nabłonka błony śluzowej oskrzeli oraz wzmacnia miejscową odporność immunologiczną.

Kluczowe cele rehabilitacji z wykorzystaniem SIS:

 • regresja szczątkowych ognisk zapalnych, zwapnień w płucach, ognisk niedodmy
 • poprawa krążenia włośniczkowego w pęcherzykach płucnych oraz procesów wymiany gazowej
 • zmniejszenie obrzęku śródmiąższowego i komórkowego w błonach śluzowych płuc i oskrzeli
 • poprawa drożności i drenażu oskrzeli
 • zapobieganie zwłóknieniu płuc - efekt defibrosowania
 • wzmocnienie mechanizmów odporności nieswoistej

Cennik turnusu

l.p. Rodzaj pokoju Cena
1. Pokój 1 os.  z łazienką 2950 zł
2. Miejsce w pokoju  2 os. z łazienką

2650 zł

Istnieje możliwość odpłatnego wykonania dodatkowych badań biochemicznych, w tym badań z określeniem miana przeciwciał SARS CoV2 w klasie IgM i IgG (ustalenie stopnia nabytej odporności).
Możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po konsultacji z lekarzem.

Warunkiem skorzystania z rehabilitacji jest przebycie zakażenia wirusem SARS CoV-2, udokumentowane w  karcie informacyjnej leczenia szpitalnego lub pozytywnym wynikiem testu na SARS CoV-2 wprowadzonym do Krajowego Rejestru Medycznego.

W związku z turnusem nie obowiązują dodatkowe zniżki (w tym karty rabatowe i programy lojalnościowe).
Pracujemy w warunkach pełnego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego.

 

 

Istnieje możliwości odbycia kuracji w trybie ambulatoryjnym (w ramach kontraktu NFZ), więcej informacji pod adresem: rehabilitacja ambulatoryjna

 

Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI zapraszają na dwutygodniowe Turnusy Rehabilitacyjne z dofinansowaniem przez PCPR, PFRON lub bez dofinansowania.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów wydany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Nr. OR/26/0004/19 ważny do dnia 30.11.2022 r.
Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- kobiety po mastektomii.

Sanatorium "Marconi"  Nr OD/26/0005/19 ważny do dnia 30.12.2022 r.

Sanatorium "Krystyna" Nr OD/26/0004/19 ważny do dnia 03.12.2022 r.

TURNUS  REHABILITACYJNY obejmuje:
(pobyt od obiadu w niedzielę do obiadu w sobotę)

40 zabiegów w turnusie  jak niżej:

- 12 zabiegów podstawowych z naturalnych surowców uzdrowiskowych,
- 7 masaży,
- 10 zabiegów fizykoterapeutycznych, z wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej
- 11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, basen rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie,
- opiekę lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską,
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
- całodzienne wyżywienie.

Możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza.

CENNIK DWUTYGODNIOWYCH TURNUSÓW 2021 (za osobę)
 

L.p. Określenie pokoju
Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA
W sezonie
(15.04-14.10)
Poza sezonem
(15.10-14.04)
1 Pokój 1 os. z łazienką 2996 zł 2716 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 2716 zł 2440 zł

 

Dopłaty do pobytów za:

- miejsce w pokoju o podwyższonym standardzie 150 zł
- pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby 350 zł
- miejsce w apartamencie 350 zł

Terminy turnusów rehabilitacyjnych 2021r.

25.04 - 08.05.2021
23.05 - 05.06.2021
06.06 - 19.06.2021
11.07 - 24.07.2021
08.08 - 21.08.2021
12.09 - 25.09.2021
26.09 - 09.10.2021
24.10 - 06.11.2021
07.11 - 20.11.2021
05.12 - 18.12.2021

Rezerwacja - Turnus Rehabilitacyjny
tel . 41 370 38 00

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki przyjęcia rezerwacji  TURNUS REHABILITACYJNY

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.
2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).
3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia , wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany,  po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.
5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za zrealizowany pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.
7. Cena za turnus obejmuje:
- koszt zakwaterowania,
- koszt wyżywienia
 - koszt leczenia uzdrowiskowego (opieka lekarska i całodobowa pielęgniarska, pakiet 40 zabiegów w tym: 12 zabiegów z naturalnych surowców uzdrowiskowych, 7 masaży, 10 zabiegów fizykoterapeutycznych z  wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej ,11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, zbiorowa, basen rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie  (możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza).
8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe zamawiający powinien zabezpieczyć sobie stale przyjmowane leki na cały czas trwania pobytu . Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w Uzdrowisku. Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.
11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego, otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.
12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się obiadem w niedzielę , a kończy obiadem  w sobotę.
13. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.
14. Rezerwacja nie dotyczy konkretnego numeru pokoju.
15. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.
16. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.
17. Informujemy, iż w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, każdy Pacjent przed przyjazdem na leczenie zobowiązany jest poddać się obowiązkowemu wywiadowi epidemiologicznemu drogą telefoniczną lub mailową. Wywiad zostanie przeprowadzony przez pracownika Działu Rezerwacji.


W obiektach uzdrowiskowych dostępny Internet bezprzewodowy.
*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT  banku: INGBPLPW

Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI zapraszają na dwutygodniowe Turnusy Rehabilitacyjne dla Amazonek.

Nasza oferta jest wyjątkowa. Prawidłowo prowadzona rehabilitacja po zabiegu mastektomii warunkuje odzyskanie zarówno pełnej sprawności fizycznej, jak i psychicznej. Proponujemy Amazonkom profesjonalną i kompleksową pomoc w tym zakresie. Wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska oraz wieloletnie doświadczenie w leczeniu i rehabilitacji szerokiego spektrum schorzeń są rękojmią najwyższego poziomu świadczonych usług. Turnusy, które organizowane są w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI trwają dwa tygodnie i obejmują pobyt z zakwaterowaniem, pełnym wyżywieniem, pakietem 40 zabiegów i opieką psychologa.

TURNUS  REHABILITACYJNY który obejmuje: (pobyt od obiadu w niedzielę do obiadu w sobotę)

40 zabiegów w turnusie jak niżej:– 6 zabiegów masażu wirowego
– 6 masaży limfatycznych (BOA)
– 6 drenaży limfatycznych
– 10 basenów rehabilitacyjnych
– 10 gimnastyk zbiorowych
– 2 mini baseny solankowe z hydromasażem
– spotkania z psychologiem, opiekę lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską,
– zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
– całodzienne wyżywienie.

CENNIK DWUTYGODNIOWYCH TURNUSÓW 2021 (za osobę)

L.p. Określenie pokoju
Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA
W sezonie
(15.04-14.10)
Poza sezonem
(15.10-14.04)
1 Pokój 1 os. z łazienką 2500 zł 2220 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 2290 zł 2000 zł

 

Dopłaty do pobytów za:

- miejsce w pokoju o podwyższonym standardzie 150 zł
- pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby 350 zł
- miejsce w apartamencie 350 zł


Rezerwacja - Turnus dla Amazonek
tel . 41 370 38 00
tel. kom. 785 005 500

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki przyjęcia rezerwacji – TURNUS REHABILITACYJNY dla Amazonek

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.
2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).
3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia , wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany, jednakże po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych Uzdrowiska.
4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.
5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za odbyty pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.
7. Cena za turnus obejmuje:  
- zakwaterowanie
- wyżywienie
- leczenie uzdrowiskowe, opiekę lekarską i całodobową pielęgniarską, pakiet 40 zabiegów w tym: 6  zabiegów masażu wirowego, 6 masaży limfatycznych (BOA), 6 drenaży  limfatycznych, 10 gimnastyki zbiorowej, 10 basen rehabilitacyjny, 2 mini basen solankowy z hydromasażem (możliwość  dokupienia większej ilości zabiegów po  ordynacji lekarza ) oraz spotkania z psychologiem.
8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest przywieźć na cały okres trwania pobytu w Uzdrowisku stale przyjmowane leki. Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w Uzdrowisku. Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.
11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.
12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się obiadem w niedzielę ,  kończy obiadem  ostatniego dnia pobytu.
13. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.
14. Rezerwacja nie dotyczy konkretnego numeru pokoju.
15. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.
16. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.
17. Informujemy, iż w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, każdy Pacjent przed przyjazdem na leczenie zobowiązany jest poddać się obowiązkowemu wywiadowi epidemiologicznemu drogą telefoniczną lub mailową. Wywiad zostanie przeprowadzony przez pracownika Działu Rezerwacji.


W obiektach uzdrowiskowych dostępny Internet bezprzewodowy.

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT  banku: INGBPLPW

 

1. Rehabilitacjia Ogólnoustrojowa

- tryb stacjonarny
- tryb dzienny

Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA oraz Sanatorium MARCONI

prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku
pod numerem telefonu: 41 370 32 64 w godz. 12:00 - 14:30

lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Fizjoterapia Ambulatoryjna

- tryb dzienny

Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA oraz Sanatorium MARCONI

prosimy o kontakt  od poniedziałku do piątku
pod numerem telefonu: 41 370 38 23 w godz. 07:30 - 14:30

lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19

 • Świadczenie obejmuje pacjentów, którzy przebyli COVID-19.
 • Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19 ale nie wcześniej niż 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku zakażeniem wirusem SARS-Co-2
 • Skierowanie można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu pod nazwą „Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne po przebytej chorobie COVID-19" z dopiskiem określenie skali mMRC wynik >= 1 (0-4) z kodem 1310.
 • Świadczenie rozpoczyna się wizytą fizjoterapeutyczną wstępną, Zabiegi odbywają się w Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna" w okresie 6 tygodni - 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. od 7:00 do 14:35. Kończy się wizytą fizjoterapeutyczną końcową po 6 tygodniach.

  Artykuł dostępny pod linkiem

Dane kontaktowe:
Adres: Przychodnia Uzdrowiskowa, ul. 1-go Maja 14, 28-100 Busku-Zdrój, pokój nr 4
nr telefonu: 41 370 38 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REJESTRACJA NA ZABIEGI AMBULATORYJNE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM MINIMUM 3 TYGODNIE PRZED PLANOWANYM PRZYJAZDEM
nr tel. 41 370 32 70 / 41 370 32 77 w godzinach 7:00 - 15:00

W RAMACH UMOWY Z NFZ NA PODSTAWIE POTWIERDZONYCH PRZEZ NFZ SKIEROWAŃ LUB PEŁNOPŁATNIE BEZ SKIEROWANIA (bez zakwaterowania)

Turnus rozpoczyna konsultacja lekarska (pełnopłatnie koszt 60 zł, na skierowanie NFZ bezpłatnie) w wyniku której ordynowane są zabiegi.
Pacjent zobowiązany jest przedłożyć lekarzowi aktualne wyniki badań: OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG i RTG klatki piersiowej.
W ramach leczenia ambulatoryjnego w naszych zakładach przyrodoleczniczych pacjentowi przysługują (na skierowanie) 3 zabiegi dziennie. Istnieje możliwość dokupienia większej ilości zabiegów (po ordynacji lekarza) zgodnie z obowiązującym cennikiem. Każdy pacjent, który otrzymał potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym przez właściwy oddział NFZ jest zobowiązany uzgodnić termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku nie uzgodnienia terminu, pacjent może zostać nie przyjęty przez lekarza w dniu rozpoczęcia kuracji z powodu braku wolnych miejsc.
Przyjęcia kuracjuszy ambulatoryjnych w Przychodni Uzdrowiskowej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 13.00

Szczegółowe informacje:
Przychodnia Uzdrowiskowa
ul. 1 Maja 14, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 32 77, 41 370 32 70
w godzinach 7.30 - 14.00
Opłaty za Turnusy Ambulatoryjne przyjmuje Kasa Planowania Zabiegów w Przychodni Uzdrowiskowej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponujemy Państwu wykupienie posiłków w naszym centrum żywienia.
Całodzienny koszt wyżywienia wynosi 40 zł.
Istnieje możliwość wykupienia poszczególnych posiłków:
Śniadanie 8.00 zł
Obiad  20.00 zł
Kolacja 12.00 zł

Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane posiłki i zabiegi.

 

Terminy Pobytów Rekreacyjnych:

Zaczynamy w każdy poniedziałek z możliwością przyjazdu w niedzielę. Turnusy są wielokrotnością tygodnia (6 dni, 13 dni, 20 dni, itd.)

Warunki przyjęcia rezerwacji Pobytów Rekreacyjnych:

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 40% kosztów całej kuracji.
2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę kuracjusz uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).
3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia, wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany, jednakże po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych Uzdrowiska.
4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.
5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za odbyty pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.
7. Cena za osobodzień obejmuje:
- koszt zakwaterowania,
- koszt wyżywienia,
- 2 rodzaje zabiegów dziennie: 1 zabieg - muzykoterapia, 1 zabieg z grupy zabiegów: platforma wibracyjna, trenażer crosstrainer, bieżnia treningowa, rower treningowym ergometr, mini tężnia solankowa. Zabiegi wydawane są od poniedziałku do piątku.
8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest przywieźć na cały okres trwania pobytu w Uzdrowisku stale przyjmowane leki. Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w Uzdrowisku. Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.
11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.
12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się śniadaniem w dniu rozpoczynającym turnus, a kończy obiadem ostatniego dnia pobytu.
13. W przypadku przyjazdu Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia turnusu po godzinie 18, nocleg jest bezpłatny, jednak pacjent nie otrzymuje kolacji.
14. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.
15. Rezerwacja nie dotyczy konkretnego numeru pokoju.
16. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.
17. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.


W pokojach internet bezprzewodowy.
Zgoda na podjazd pod Sanatorium Marconi na czas rozładunku i załadunku samochodu w dniu przyjazdu i wyjazdu z tyłu budynku.

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku SWIFT banku : PKOPPLPW.

Cennik Pobytów

Rezerwacja - Pobyt Rekreacyjny
tel . 41 370 38 00
tel. kom. 785 005 500

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video