Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” wzbogacony został o instalację gazów medycznych, która doprowadzona została do 120 łóżek. Inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


O wyposażeniu w instalację tlenową Uzdrowiskowego Szpitala „Krystyna” w oparciu o ustawę z  dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zadecydował Wojewoda Świętokrzyski, Zbigniew Koniusz.


 Inwestycja realizowana była w formie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą Generalnym była firma Anna BUD Sp. z o.o. Prace prowadzone były w bloku „C” i „C1” Uzdrowiskowego Szpitala Krystyna. Ponadto powstały fundamenty pod zbiornik z tlenem wraz z ogrodzeniem, fundamenty pod parownicę oraz wiata wraz z rampą butlową.  Dokonano adaptacji pomieszczenia przeznaczonego pod sprężarkownię wraz z  dostawą sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza.
Członek Zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój, Stanisław Grzesiak powitał Wojewodę Zbigniewa Koniusza, Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Justynę Śliwińską oraz przybyłych na konferencję. Złożył także podziękowania wykonawcy za szybką realizację inwestycji.
Następnie głos zabrał Wojewoda Świętokrzyski, który powiedział, że inwestycja była jedną z ostatnich realizowanych z tzw. Funduszu COVID-owego. Realizacja zadania została podjęta w czasie, gdy wciąż wiele osób chorowało na COVID-19.
- Wszyscy pamiętamy moment, gdy system opieki medycznej był u kresu wytrzymałości, wówczas powstał szpital tymczasowy w Targach Kielce, było to jednak rozwiązanie na pewien krótki okres. Dlatego należało odpowiedzieć na pytanie, czy tworzyć szpital polowy, czy stworzyć warunki na stałe, które można będzie wykorzystać w razie potrzeby. Dlatego korzystając z potencjału Uzdrowiska Busko-Zdrój, zamontowano instalację gazów medycznych, która może mieć różne zastosowanie, nie tylko w leczeniu COVID-19 – podkreślił Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.


Wykonane prace pozwoliły na stworzenie bazy 120 łóżek z dostępem do gazów medycznych, z czego 12  znajduje się w sali intensywnej terapii.
- W momencie rozpoczęcia inwestycji trudno było przewidzieć, jak pandemia się będzie rozwijała. Cieszę się
, że wychodzimy z czasu pandemii. Mam nadzieję, że ona nie pojawi się ponownie. Dzięki dobrej woli i  współpracy władz województwa i Zarządu Uzdrowiska udało się uzyskać zamierzony efekt w postaci instalacji tlenowej –zaznaczył Marszalek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.
Inwestycja jest zabezpieczeniem na wypadek ewentualnego nawrotu pandemii COVID-19, lub pojawienia się innych chorób. Jednak jej zastosowanie może być znacznie szersze, także w leczeniu uzdrowiskowym. Zamontowana na stałe w obiekcie medycznym, instalacja tlenowa jest formą gwarancji bezpieczeństwa, dającą nowe możliwości rozszerzenia oferty leczniczej Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video