Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. uczestniczy w Projekcie InPlaMed – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, którego liderem jest samorząd województwa. Celem projektu jest poprawa elektronicznego obiegu dokumentacji. Jego wdrożenie usprawni pracę personelu medycznego, wesprze pacjentów poprzez dostęp do e-usług.

W środę 30 marca 2022 roku w siedzibie Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój doszło do podpisania umowy na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV z przeznaczeniem na Serwerownię. Inwestycja realizowana jest w  ramach projektu InPlaMed, Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020. Umowę zawarto z Konsorcjum Firm, którego liderem jest INFOVER Spółka Akcyjna.

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. reprezentował Zarząd: Stanisław Grzesiak i Magdalena Konieczna-Różycka oraz Dyrektor Pionu Inwestycyjno-Technicznego - Patrycja Iwańska-Bęben, a wykonawcę: Prezes Zarządu - Jarosław Ambroziak, Dyrektor Handlowy - Piotr Gwiazda, Dyrektor ds. Zamówień Publicznych – Ilona Matys oraz Kierownik Projektu – Grzegorz Salwa.

InPlaMed jest odpowiedzią na zmiany dotyczące podmiotów leczniczych wynikające z ustawy o  systemie informacji w ochronie zdrowia, a także na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 

 

 

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video