Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. podpisało ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach porozumienie dotyczące realizacji w Uzdrowiskowym Szpitalu Krystyna projektu pod nazwą Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi. Projekt skierowany jest do kobiet z rozpoznanym rakiem piersi, zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także w trakcie i po zakończeniu chemioterapii.

Pacjentka zakwalifikowana do programu, przez okres 6 tygodni zostanie objęta opieką fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka. Projekt umożliwia korzystanie ze świadczeń jak najbliżej miejsca zamieszkania.
Kompleksowa rehabilitacja w Uzdrowiskowym Szpitalu Krystyna obejmuje również:
-konsultację fizjoterapeutyczną - badanie kontrolne po zabiegu operacyjnym + zajęcia ruchowe 2 x w tygodniu
-poradę psychologiczną + warsztaty psychologiczne
-poradę dietetyka

LINK DO STRONY PROJEKTU

Projekt będzie realizowany do 31.03.2023r.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video