Uzdrowisko Busko-Zdrój  zachęca do uzupełnienia ankiety online dotyczącej jakości systemu transportowego. Zebrane opinie przyczynią się do poprawy jakości świadczonych na terenie województwa świętokrzyskiego usług przewozowych.


Infrastruktura transportowa jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa. Jest ona elementem niezbędnym do rozwoju regionu na wielu polach, w tym także  w gałęzi turystyczno-uzdrowiskowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych
Uzdrowisko Busko-Zdrój zachęca kuracjuszy i pracowników do uzupełnienia ankiety. Wypełniając ją można wyrazić swoją opinię o systemie transportowym w województwie świętokrzyskim, wskazać jego mocne i słabe strony i pomóc w ten sposób w przygotowaniu analizy transportowej. Wyniki badania dostarczą informacji o preferencjach przewozowych pasażerów.
Zebrane opinie pozwolą na poprawę dotychczas świadczonych usług poprzez określenie i wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych w transporcie zbiorowym.
Formularz online można wypełnić do 31 grudnia 2021 roku.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video