Pobieranie materiału do badań w godz. 7:20-9:00

Szczegółowych informacji udziela:
Laboratorium Uzdrowiskowe do godz. 14:30 pod nr telefonu 41 370-32-88

Bezpłatne skierowanie na badania powinno zawierać pieczęć poradni specjalistycznej oraz lekarza kierującego.
Opłaty za badania prosimy uiszczać przed ich wykonaniem w kasie Przychodni Uzdrowiskowej przy Al. Krystyny Jamroz (dział Planowania Zabiegów).
Do badania należy zgłaszać się z numerem pesel. Wyniki badań można odebrać w dn. następnym w Laboratorium Uzdrowiskowym.

Serdecznie Zapraszamy.

Cennik badań wykonywanych przez Laboratorium Uzdrowiskowe - obowiązuje od dn. 10.06.2013

Lp. Wyszczególnienie Cena PLN
HEMATOLOGIA
1 OB. 6,00
2 Morfologia (7 par. + płytki) 11,00
3 Morfologia z rozmazem 16,00
4 Retikulocyty 9,00
5 Płytki krwi met. Nygarda 12,00
6 Leukocytoza (WBC) 9,00
KOAGULOLOGIA
7 Czas K – K (APTT) 11,00
8 Czas i wsk. Protromb. INR 11,00
9 Fibrynogen 11,00
10 D-dimery 35,00
BIOCHEMIA
11 Glukoza (cukier) 8,00
12 Profil cukrowy 18,00
13 Mocznik 10,00
14 Kreatynina 10,00
15 Bilirubina całkowita 10,00
16 Białko całkowite 9,00
17 Proteinogram (elektroforeza) 25,00
18 Lipidogram 28,00
19 Cholesterol całkowity 10,00
20 HDL – cholesterol 10,00
21 Trójglicerydy 10,00
22 Kwas moczowy w surowicy 10,00
23 Alfa-amylaza w surowicy (diastaza) 12,00
24 ASPAT 10,00
25 ALAT 10,00
26 ALP (fosfataza zasadowa) 11,00
27 CK – NAC (CPK) 15,00
28 GGT (GGTP) 15,00
29 Hemoglobina glikolizowana HbA1 30,00
30 Alkohol w surowicy 20,00
DIAGNOSTYKA ZAWAŁU SERCA
31 CK - MB 18,00
32 Troponina 28,00
JONY i RKZ
33 Elektrolity 17,00
34 Wapń 10,00
35 Fosforany 10,00
36 Magnez 10,00
37 Żelazo 15,00
BADANIA SEROLOGICZNE
38 ASO 11,00
39 RF 15,00
40 CRP 15,00
41 Odczyn Waaler’a Rose 14,00
42 Anty CCP 70,00
43 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 95,00
44 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 95,00
45 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2 155,00
46 Seromukoid 24,00
BADANIA MOCZU
47 Mocz badanie ogólne 10,00
48 Mocz – cukier 7,00
49 Mocz – białko 8,00
50 Kwas moczowy w moczu 12,00
51 Kwas moczowy w DZM 17,00
52 Wapń w moczu 12,00
53 Wapń w DZM 17,00
54 Fosforany w moczu 12,00
55 Fosforany w DZM 17,00
56 Magnez w moczu 12,00
57 Magnez w DZM 17,00
58 Alfa-amylaza w moczu (diastaza) 11,00
BADANIA KAŁU
59 Kał – badanie ogólne 15,00
60 Kał na pasożyty 21,00 / 3 bad
61 Kał – krew utajona 15,00
62 Kał – antygen Giardia lamblia EIA 27,00
HORMONY PŁCIOWE
63 PRL (prolaktyna) 26,00
64 Progesteron 30,00
65 Testosteron 30,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
66 TSH 26,00
67 FT4 25,00
68 FT3 25,00
69 Anty TPO 35,00
70 Anty TG 35,00
MARKERY NOWOTWOROWE
71 PSA całkowite 32,00
72 PSA wolne 35,00
73 CEA 32,00
74 CA 125 30,00
75 CA 19-9 30,00
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
76 RPR Syphilis Test (WR) 11,00
77 HIV 35,00
78 Anty HCV 35,00
79 Helicobacter Pylori IgG 36,00
80 Chlamydia trochomatis IgG 37,00
81 Chlamydia pneumoniae IgG 37,00
82 Toksoplazmoza IgG 40,00
83 Toksoplazmoza IgM 40,00
84 Borelioza IgG 37,00
85 Borelioza IgM 37,00
86 Chlamydie trochomatis IGM 90,00
87 Chlamydie pneumoniae IGM 160,00
88 HBS Ag 25,00
89 Anty HBS 35,00
IMMUNOCHEMIA - INNE
90 IgE całkowite 25,00
91 Ferrytyna 30,00
92 Parathormon 40,00
BAKTERIOLOGIA
93 Posiew moczu 25,00
94 Antybiogram 25,00
94a Wymaz z nosa 25,00
SEROLOGIA
95 Grupa krwi 61,00
96 Przeglądowe badanie przeciwciał
(Odczyn Coombs’a)
55,00
WITAMINY
97 Witamina B12 30,00
98. Witamina D 45,00